સર્જન માઇક્રોફિક્શન ગ્રુપની કેટલીક માઇક્રોફિક્શન વાર્તાઓના ઓડિયોની શૃંખલા અહીં પ્રસ્તુત છે.

૧. હીના – જિજ્ઞેશ અધ્યારૂ

      1. Heena Microfiction Story - Jignesh Adhyaru

૨. સમૃદ્ધિ – સુષમા શેઠ

      2. Sushma Sheth Microficton 1

3. લવ ઇઝ નોટ બ્લાઇન્ડ – ધર્મેન્દ્ર કનાલા

      3. Microfiction - Dharmendra Kanala

૪. પશ્ચાતાપ – ડૉ. રંજન જોશી

      4. Microfiction - Ranjan Joshi

5. સોદો – આરતી આંત્રોલિયા

      5. Saudo - Aarti Antroliya

10 thoughts on “સર્જન સભ્યોની માઇક્રોફિક્શન વાર્તાઓ..

  1. Hi Sushma. Samrudhi is very nice audio story. New and old both generation poor and rich both people need love. Chink ma rumal ni vadhare jarur che ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *