સર્જક : ઝવેરચંદ મેઘાણી

પુસ્તક : લઘુનવલ સંગ્રહ ‘કુરબાનીની કથાઓ’

 

 

 

 

 

 

૧.

વાર્તા : પૂજારિણી

સ્વર : મયૂરિકા લેઉઆ બેંકર, અંકુર બેંકર

      1. Jhaverchand Meghani Kurbani ni kathao 1

૨.

વાર્તા : શ્રેષ્ઠ ભિક્ષા

સ્વર : મયૂરિકા લેઉઆ બેંકર, અંકુર બેંકર

      2. Shreshth Bhiksha - Jhaverchand Meghani, Ankur Banker, Mayurika Leua Banker

૩.

વાર્તા : ફૂલનું મૂલ

સ્વર : મયૂરિકા લેઉઆ બેંકર, અંકુર બેંકર

      3. Phul nu mul - Jhaverchand Meghani, Ankur Banker, Mayurika Leua Banker

૪.

વાર્તા : સાચો બ્રાહ્મણ

સ્વર : મયૂરિકા લેઉઆ બેંકર, અંકુર બેંકર

      4. kurbani ni kathao sacho brahman

૫.

વાર્તા : અભિસાર

સ્વર : મયૂરિકા લેઉઆ બેંકર, અંકુર બેંકર

      5. kurbani ni kathao Abhisar

3 thoughts on “કુરબાનીની કથાઓ – ઝવેરચંદ મેઘાણી

  1. જેણે પણ આ કાયૅ કરેલ છે તેને ધન્યવાદ,નાનપણમાં મોટીબહેનબા વાતૉ કહેતા તેની યાદ અપાવી ગઈ. મને વાંચનનો શોખ હોય આવા પ્રકારના કાયૅમા મને રસ છે.નાના બાળકો ની વાતૉ આમ મુકશો તો દરેક ધરમા ફરીથી એક મોટી બહેન જીવંત થશે અને આપણી જુની અસ્મીતા જળવાઈ રહેશે.આભાર………..

    1. અવાજ સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચાર શુદ્ધ છે. રજૂઆત સરળ એટલે કર્ણપ્રિય છે.

  2. ખૂબ સુંદર પ્રયાસ. અભિનંદન અને શુભેચ્છા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *