‘રણજીત મૂવીટોન’ અને પછીથી રણજીત સ્ટુડિઓના માલિક, બોલિવુડના બેતાજ બાદશાહ

સરદાર ચંદુલાલ શાહની રસપ્રદ અને ઉતારચડાવથી ભરપૂર જીવનકથા

લેખક – પ્રકાશ પંડ્યા, હર્ષદ દવે

સ્વર – અરુણા ચોકસી, ધૈવત જોશીપુરા, અશ્વિન મહેતા

ધ્વનિમુદ્રણ – ઋષભ સ્ટુડિયો, ગોત્રી રોડ, વડોદરા

 

 

પુસ્તકની પ્રસ્તાવના..

      1. 01 Starting
      2. 02 Chapter 1 Sapnano Saranjam
      3. 03 Chapter 2 Chandu Ane Chalchitra
      4. 04 Chapter 3 Sudi No Gha
      5. 05 Chapter 4 Suhana safar
      6. 06 Chapter 5 Ante Hunter Wali Mumbai Pochi
      7. 07 Chapter 6 Aa Mumbai Che
      8. 08 Chapter 7 Jivanna Rang
      9. 09 Chapter 8 Badlata Samikarano
      10. 10 Chapter 9 Fimkshetre Padarpan
      11. 11 Chapter 10 Ranjit Movietone
      12. 12 Chapter 11 Gujarati Filmo
      13. 13 Chapter 12 Vanlata Ni Vasmi Dasha
      14. 14 Chapter 13 Gauhar Mamajiwala
      15. 15 Chapter 14 Bhartiya Cinema No Suvarna Yug
      16. 16 Chapter 15 Bhoolno Ekraar
      17. 17 Chapter 16 1940 Pachina Varsho
      18. 18 Chapter 17 Zindagini Vastavikta
      19. 19 Chapter 18 Dalsukh Pancholi Ane Chandulaal
      20. 20 Chapter 19 Panidaar Gauhar
      21. 21 Chapter 20 Kasoti No Kaal K Kaal Ni Kasoti
      22. 22 Chapter 21 Majboori
      23. 23 Chapter 22 Peniless Sardar
      24. 24 Parishistha
      25. 25 End

One thought on “પેનીલેસ સરદાર – પ્રકાશ પંડ્યા, હર્ષદ દવે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *